No2928女神杨晨晨sugar户外香车美人主题半脱肉丝裤袜秀翘臀诱惑写真76P杨晨晨秀人网

No2928女神杨晨晨sugar户外香车美人主题半脱肉丝裤袜秀翘臀诱惑写真76P杨晨晨秀人网

又不泄则肾火郁而不散,败精挟郁火以出,故茎肿窍涩而痛也,日久败精尽出则止矣。 迨火衰气平,咳嗽渐息,痰之出者,半日一口,反黄而稠,则火不上壅,痰得久留,受其煎炼所致,而病亦遂愈。

由气结生痰,日久恐成噎膈。皂荚去皮、弦、子,蜜炙二钱,明矾一钱,杏仁一钱,紫菀、桑皮、炙草、石菖蒲、半夏各二钱,白丑头末一钱,胆星一钱五分,百部熬膏丸,绿豆大,每服七十丸。

其所饮之水,未经火化,直下膀胱,故饮一溲一,其味不咸,肾气丸。有风加防风,甚则用芜荑消疳汤数下之。

内伤亏败日久,极则必发,不必有所感触也。 以上皆有形之积,阻碍正气,故痛也。

而谓风为热气可乎?亦有火气欲散,忽感外风,郁火不得外散,进退皮肤间,扰动作痒者。

昔有二人同行,一含人参则不喘,不含者喘,可见虚宜补。 而痰食之遏闭,水湿之停阻,又可知矣。

Leave a Reply