No3100嫩模刘艾琳Allen私房浴室撩黑裙真空露白嫩翘臀极致诱惑写真37P刘艾琳秀人网

No3100嫩模刘艾琳Allen私房浴室撩黑裙真空露白嫩翘臀极致诱惑写真37P刘艾琳秀人网

每饮食即汗出,益胃散。温米醋漱出虫,愈。

如不止,柴胡汤佐之。又人头垢取方寸匕,酒调服。

至寒之痛,必由于气盛冲击;湿之着,必由于气弱不运,固可推而得之耳。脾肺气逆,痰滞于内,顺气消痰自愈。

如吐利不止,外热内寒,烦躁欲裸形,此阴盛格阳,香薷饮加附子,或大顺散加参、附,并浸冷服。 若误作中风、中气,而以驱风行气之药治之,其死可立而待。

斑汗既愈,一二日或四五日后,根据前发热,无胸满腹胀等证,脉洪而数,此膜原有隐伏之邪,发未尽也。 服风药过多,汗不止者,白术黄汤。

其有饥而不能食者,脾热则消谷而饥,本欲食,因胃脘枯槁不能纳,或火热上冲,或痰涎上壅,食不得下也。若正气本虚,邪与正争,则先战而后汗。

Leave a Reply